Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag kan användas då man tillfälligt förtöjer en båt, men eftersom det kan gå upp av sig självt vid mycket rörelse är det inte att rekommendera för längre förtöjning.

Det används ofta då man börjar en surrning. Det dubbla halvslaget är inte helt säkert, men det kan göras säkrare genom att avslutas med en stoppknop eller ett dubbelt halvslag runt den fasta parten (även kallat dubbelt halvslag om egen part), den förda parten ska då först gå ett halvt varv i den riktningen som knopen slagits, dvs inte kortaste vägen till fasta parten.

Dubbelt halvslag heter på engelska boatman’s knot, clove hitch eller peg knot.