Överhandsknop

Överhandsknopen kan användas som en enkel stoppknop i änden av en lina. Den förekommer sällan inom segling eftersom den kan vara svår att lösa upp när linan är våt.

Överhandsknopen heter på engelska overhand knot.