Råbandsknop

 

Råbandsknopen användes redan under senare delen av stenåldern. I det gamla Grekland gick den under namnet Herkulesknop och användes flitigt under romartiden.

Observera att tamparna ska komma ut på samma sida om knopen annars är det en tjuvknop och knopen ska vara platt annars är det en käringknop. Råbandsknopen är säkrare än både tjuvknopen och käringknopen, men ska slås på linor med samma diameter. Det kan vara bra att avsluta båda tamparna med en stoppknop så tål den belasting bättre.
Råbandsknopen lämpar sig inte som en ren sammanbindningsknop, dvs sammanbinda två rep som inte ligger runt något. Som paketknop, dvs för att knyta ihop ett rep som slagits runt något lämpar den sig väl. Således lämpar den sig inte till att knyta ihop två rep som man ska bogsera bilen eller båten med, men mycket väl att knyta ihop liggunderlaget eller för att knyta ihop ett paket.
Är repen av olika diameter eller material ska inte råbandsknopen användas. Är de av olika diameter och av samma material kan ett skotstek användas. Är de av olika material bör man mycket noga prova att den knop man väljer håller under dom förutsättningarna, styva linor har en tendens att aldrig riktigt sätta sig och knopen man slår kan då lätt gå upp.

Råbandsknopen kan även kallas råbandsknut och heter på engelska reef knot eller square knot.