Skotstek

 

Skotsteket finns avbildat på bilder från det gamla egypten, men namnet dök först upp på 1790-talet. Ursprungligen användes skotsteket för att fästa skotet, den lina som används vid justering av seglet, i seglets skothorn.

Skotsteket lämpar sig att slå på linor med olika diameter, men fungerar även då linorna har samma diameter. Skotsteket ska slås så att tamparna hamnar på samma sida, om det slås med tamparna på motsatta sidor kallas det vänsterslaget skotstek och är mycket osäkert och bör således inte användas. Skotsteket kan avslutas i ett nyckstek för att bli lättare att lösa.
Viktigt! När steket slås på linor med olika diameter ska bukten göras på den grövre linan.

Skotsteket kallas även nätknut eller vävknut och heter på engelska common bend eller sheet bend.